Beta-Cars pomáha

Sú chvíle keď sa človek nie vlastnou vinou dostane do zložitej situácie a nezištná pomoc mu pomôže vrátiť veci späť na správnu mieru.
“OZ Beta-Cars pomáha” v rámci svojich možností podporuje správne veci tak, aby zase dobre bolo 🙂
Počúvame príbehy ľudí a týmto ich potrebám prispôsobujeme aj druh pomoci.
Ak sa nám podarí zabezpečiť potreby čo i len jedného jednotlivca, bude o to pre nás všetkých veľký úspech.

Ciele združenia:

  • podporovanie a zabezpečenie finančnej a materiálnej pomoci rodinám a jednotlivcom v hmotnej núdzi
  • pomoc znevýhodneným a zraniteľným osobám, osobám so zdravotným postihnutím
  • spolupráca  s organizáciami obdobného zamerania v SR a v zahraničí.
  • organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí zameraných na cieľovú skupinu združenia
  • podpora školských a mimoškolských aktivít zameraných na cieľovú skupinu
  • aktívna činnosť k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov, dotácii pre združenie.

Dajte nám vedieť!

Chcete Vy alebo Vaše dieťa študovať a chýbajú Vám prostriedky na zabezpečenie štúdia?

Sú vo Vašom okolí deti, ktoré nepoznajú Mikuláša, Vianoce, deti, ktoré nenavštevujú tábory, detské divadlá, výlety?

Ľudia, ktorým chýbajú drahé lieky, zdravotné pomôcky?

Povedzte nám o nich!

“OZ Beta-Cars pomáha”

Šenkvická cesta 2163/14W
902 01 Pezinok
IČO: 52087026