Prenájom

Prenájom manipulačnej techniky

  • Dlhodobý prenájom manipulačnej techniky s plným servisom
  • Krátkodobý prenájom manipulačnej techniky s plným servisom

Výhody prenájmu od nás

  • Vaše finančné prostriedky nie sú viazané v manipulačnej technike
  • Kompletná služba s plným servisom Vás odbremení od každodenných starostí s prevádzkou a údržbou manipulačnej techniky
  • Optimálne riešenie pri dynamickom rozvoji (operatívne prispôsobenie manipulačnej kapacity k Vašim potrebám)
  • Prenájom výhodný aj z daňového hľadiska (splátka za prenájom je plne uplatniteľná nákladová položka)

Prenajmite si od nás!