Vehicle Mover Stringo

Vozíky Stringo sú jedinečným a originálnym zariadením s pokrytím potrieb klientov na celom svete.

Vozíky si nachádzajú široké uplatnenie v oblastiach kde je potrebné premiestniť/transportovať nepojazdné vozidlá a pod. Vozíky sú používane vo výrobných závodoch automobiliek kde je napr. nutné z výrobného pásu odtiahnuť vozidlo ktoré nie je možné naštartovať. Svoju úlohu plní Stringo tiež v garážach, múzeách; lakovacích dielňach, v testovacích centrách a pod., kde sa nevyžaduje prítomnosť šoféra vozidla ktoré je nutné premiestniť na iné miesto. Výrobný závod vozíkov Stringo sa nachádza vo Švédsku, Nyland.

Beta-Cars s.r.o. je výhradným dodávateľom vozíkov pre SR s komplexným servisným zázemím.