Manipulačná technika

Jeden z najväčších špecializovaných výrobcov manipulačnej techniky
Kompletná ponuka z koncernu Mitsubishi Logisnext
Jedinečný výrobca vozíkov pre manipuláciu s vozidlami
Autonómne vozíky