Servis

Rýchlosť

Servisný technik je do 24 hodín od nahlásenia poruchy na mieste.

Spoľahlivosť

Dlhoročná tradícia a moderná technika sú zárukou dobre vykonaného servisu. Veľký sklad náhradných dielov. Väčšina bežne používaných náhradných dielov je okamžite k dispozícii, pravidelná expresná linka zásobovania náhradnými dielmi priamo od dodávateľa.

Profesionalita

Od prijatia objednávky až po konečné odovzdanie opravy pre Vás pracuje team odborníkov spoločnosti BETA-CARS, s.r.o., pripravených riešiť Vaše problémy s manipulačnou technikou.

Obráťte sa na nás

  Servisné úkony na manipulačnej technike zahŕňajú:

  • Vykonávanie kompletných periodických servisných prehliadok podľa návodu na obsluhu výrobcu vrátane spotrebovaného materiálu pri týchto prehliadkach
  • Výmena olejov a ostatných prevádzkových náplní podľa návodu na obsluhu výrobcu
  • Udržiavanie technického stavu VZV podľa platnej vyhlášky
  • Vykonávanie revízií LPG zariadení podľa platných predpisov
  • Vykonávanie Technicko-bezpečnostných prehliadok podľa platných predpisov
  • Likvidácia odpadu vzniknutého pri servisných činnostiach
  • Vedenie potrebnej evidencie a dokumentácie
  • Vykonávanie väčších a havarijných opráv podľa požiadavky odberateľa